การติดตั้ง และวิธีการใช้งานโปรแกรมคิดเงิน NCAFE

(1/68) > >>

แมวหลวง:
ข้อมูลจาก snong.com

โปรแกรมติดตั้งมี 1 FILE คือ NCAFE.EXE ใช้ติดตั้งได้ทั้ง Server และ Client การติดตั้งแนะนำให้ติดตั้งที่ Client ให้ครบทุกเครื่องก่อน จากนั้นจึงทำการ ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง Serverการติดตั้งที่ Client เพียงเลือก [ Install Client ]
จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ
*** หมายเหตุ *** โปแกรม Client ต้องการ Winsock 2 ขึ้นไปซึ่งจะมีใน Window98 ขึ้นไปแต่ถ้าเป้น Window95 ต้องทำการติดตั้ง Winsock 2 ลงไปก่อนซึ่งสามารถ Download ได้ที่ http://www.snong.com

การติดตั้งที่ Server ให้เลือก [ Install Server ]
จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติโดยแล้วจะแสดงหน้าตาแบบข้างล่าง
จากนั้นก็ให้ทำการกำหนดค่าได้ตามต้องการ สิ่งแรกที่ต้องกำหนดคือ ต้องกำหนด หมายเลข IP หรือ ชื่อ Computer Name ของเครื่อง Client โดยท่านจะเห็นหมายเลข 1-20 ใน ZONE 1 โดยท่านต้องกำหนดเองว่าจะให้เครื่อง Client เครื่องไหนอยู่หมายเลขอะไร โดยท่านสามารถ Click ที่หมายเลข จากนั้นจะมีเมนูแสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ [ Properties ] แล้วให้ทำการกำหนด IP หรือ Computer Name เสร็จแล้วทำการบันทึก โปรแกรมก็ส่งคำสั่งไปบอกให้ Client ที่มีหมายเลข IP หรือชื่อตรงตามที่กำหนด Connect เข้ามา สังเกตุถ้ากรอบหมายเลขเป็นสีพื้นแสดงว่า Client ติดต่อเข้ามาแล้ว แต่ถ้าเป็นสีแดงและเกิน 5 วินาทีแสดงว่ากำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือ Client ไม่สามารถติดต่อมา Server ให้ทำการตรวจสอบระบบ Network ดูอีกที ถ้า Client ติดต่อเข้ามาได้หลังจากนั้นไม่ต้องเปลี่ยนค่าที่กำหนดไว้หรือกำหนดใหม่อีก ถึงแม้จะปิด Server แล้วเปิดใหม่ เพราะ Server กับ Client จะทำการติดต่อกันเองโดยอัตโนมัติ

การ Uninstall ก็ให้เลือก Uninstall
สามารถใช้ได้ทั้ง Server และ Clientความหมายของแถบสีที่แสดงในกรอบหมายเลข
สีพื้น คือสภาวะปรกติ Server กับ Client ยังสามารถติดต่อกันได้
สีแดง คือสภาวะที่ Server กับ Client ติดต่อกันไม่ได้ ถ้าเป็นการปิดโปรแกรม Client โปรแกรมจะแสดงจุดสีดำด้วย ถ้าไม่มีจุดแสดงว่าเป็นการขาดการติดต่อ Client Hang หรือกดปุ่ม Power Off
สีเขียว คือกำลังใช้เครื่องจะแสดงหลังจากกด Start
สีน้ำเงิน แสดงการหยุดใช้เครื่องแต่ยังไม่ชำระเงิน เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วให้กด Clear เพื่อบันทึกข้อมูล
สีเหลือง หมายถึงการหยุดชั่วคราวหรือหมดเวลาที่กำหนดไว้
สีเหลืองกระพิบ เป็นการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบระบบ

แมวหลวง:
รูปแบบการใช้งานระบบสมาชิก

1.รูปแบบ Member
   1.Member แบบ Unlimit
   2.Member แบบ เงินสด
   3.Member แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)
 
2.รูปแบบ Coupon
   1.Coupon แบบ เงินสด
   2.Coupon แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)

1.1 Member แบบ Unlimitใช้สำหรับสมาชิกแบบเล่นก่อนจ่าย ซึ่งจะไม่สามารถนำมาเติมเงินหรือเวลาจากคูปองได้ หลังจาก Logout แล้วที่เครื่องจะแสดงแถบสีน้ำเงิน และเครื่องลูกก็จะแสดงยอดเงินที่ต้องชำระ Outstanding Balance สมาชิกต้องมาชำระค่าบริการที่ Server ก่อนจึงจะสามารถใช้งานเครื่องต่อได้

1.2 Member แบบ เงินสดใช้สำหรับสมาชิกแบบจ่ายก่อนเล่น โดยสมาชิกต้องมียอดเงินในบัญชีก่อนจึงจะสามารถ Login ใช้งานจาก Client ได้ โดยสามารถเติมเงินจากคูปองแบบเงินสด หรือให้พนักงานเติมให้

1.3 Member แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)เป็นสมาชิกแบบจ่ายก่อนเล่น โดยต้องเติมเวลาจากคูปองแบบตัดยอดตามเวลาก่อน จึงจะสามารถ Login จาก Client ได้โดยโปรแกรมจะนับเวลาไปจนครบเวลาที่มีอยู่ในบัญชี จึงจะตัดการใช้งาน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาค่าบริการในรูปแบบต่างๆ

2. รูปแบบ Coupon

การสร้างระบบ Coupon จะต้องสร้างแบบอัตโนมัติโดยใช้เมนู สร้างคูปอง โดยจะสามารถกำหนดรูปแบบได้ 2 รูปแบบคือ แบบเงินสด,แบบตัดยอดตามเวลา โดยการกำหนดคุณสมบัติสามารถกำหนดได้เหมือน Member แต่จะไม่สามารถกำหนดเป็นแบบ Unlimit ได้ จุดประสงค์ของการใช้ระบบ Coupon คือการพิมพ์แผ่นคูปอง ไว้รอจำหน่ายให้ลูกค้าใช้งานโดยการ Login ที่ Client หรือนำไปเติมให้ระบบ Member ได้โดยสะดวก โดยจะอธิบายในหัวข้อ สร้างคูปองต่อไป

หากท่านต้องการสร้าง Coupon ไว้เติมให้ Member อย่างเดียวโดยไม่ให้ลูกค้านำไปใช้งานในการ Login ที่ Client ท่านสามารถเข้าไปในเมนู กลุ่มสมาชิก แล้วเลือกกลุ่ม Coupon จากนั้นให้ Click หัวข้อ Log On จาก Client ออกเท่านั้น ลูกค้าก็จะไม่สามารถนำคูปองไป Login ที่ Client ได้แต่สามารถนำไปเติมเงินหรือเวลาให้ Member ได้ปรกติแมวหลวง:
การกำหนดประเภทและกลุ่มสมาชิก

เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ Member, Coupon เป็นไปอย่างถูกต้องตามการออกแบบของ Ncafe ผมขอเริ่มอธิบายเป็นข้อๆ ไปโดยก่อนอื่นผมจะจำแนกโครงสร้างของระบบสมาชิกตามหัวข้อดังนี้

1.ประภทสมาชิก
1.Administrator
2.Guest
3.Employee
4.Member
5.Coupon
6.Refill Card


2.กลุ่มสมาชิก
1.Administrator
2.Guest
3.Employee
4.Member
5.Coupon
6.Refill Card

  
3.สมาชิก,คูปอง
1.Administrator
2.Guest
3.Employee
4.สมาชิกแบบ Unlimit
5.สมาชิกแบบ เงินสด
6.สมาชิกแบบ ตัดยอดตามเวลา

  

1. ประเภทสมาชิก Ncafe กำหนดไว้มี 6 ประเภทโดยจะนำไปใช้กำหนดคุณสมบัติให้กลุ่มสมาชิกอีกครั้ง

1.1 Administrator
      คือผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิสูงสุดสามารถแก้ไขข้อมูลของระบบได้ทุกอย่าง

1.2 Guest
      คือสมาชิกที่ไม่มีการยืนยันตัวตน จะไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลใดๆ แต่จะนำไปใช้กับการใช้งานของลูกค้าแบบ Manaul ที่สั่งงานโดยพนักงาน

1.3 Employee
      คือสมาชิกที่กำหนดให้เป็นพนักงานดูและร้าน

1.4 Member
      คือสมาชิกที่สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวและสามารถกำหนด Username กับ Password ให้สามารถทำการ Login จาก Client (เครื่องลูก)

1.5 Coupon
      คือสมาชิกที่สามารถสร้างแบบอัตโนมัติและทำการพิมพ์เป็นคูปองเพื่อจำหน่ายได้ทันที โดยสามารถกำหนดทุกอย่างได้เหมือน 1.4

1.6 Refill Card
      คือสมาชิกที่กำหนดไว้เพื่อเติมเงินหรือเวลาให้ Member ในตอนแรกที่ออกแบบโปรแกรม แต่จากการใช้งานจริงสามารถใช้ 1.5 Coupon แทนได้


--------------------------------------------------------------------------------

2. กลุ่มสมาชิก

เป็นการกำหนดกลุ่มสมาชิกเพื่อใช้ในการบริการจัดการสมาชิกได้ง่าย โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 200 กลุ่ม โดยค่าเริ่มต้นโปรแกรมจะกำหนดไว้แล้ว 6 กลุ่ม
Administrator, Guest, Employee, Member, Coupon, Refill Cardผมจะขออธิบายความหมายตามหมายเลขในภาพข้างบนเลยนะครับ
(1) เป็นการกำหนดให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มในสามารถ Login จาก Client (เครื่องลูก) โดยสมาชิกจะสามารถป้อน Username, Password ที่เครื่องลูกเพื่อใช้งานได้
ถ้าหากไม่กำหนดสมาชิกก็จะไม่สามารถ Login จากเครื่องลูกได้ จุดนี้ท่านสามารถนำไปใช้กรณีสร้าง Coupon ไว้สำหรับเติมเงินหรือเวลาเท่านั้นโดยไม่ให้ลูกค้านำไปใช้งานที่เครื่องลูกโดยไม่ผ่านการบันทึกข้อมูลตาม พรบ. ได้
(2) เป็นการกำหนดการคิดค่าบริการให้สมาชิกชิกกลุ่มนี้โดยท่านสามารถกำหนดให้สมาชิกแต่ละกลุ่มคิดราคาแตกต่างกันได้ หรือเลือกใช้ค่าบริการจากการกำหนดใน Properties ของ Client ได้
(3) กำหนดประเภทของสมาชิก ไม่แนะนำให้แก้ไขถ้าไม่ได้เพิ่มกลุ่มสมาชิกใหม่
(4) จำกัดเวลาการใช้งานประจำวัน ของสมาชิกในกลุ่มนี้ โดยเหมาะกันสถานศึกษาหรือศูนย์คอมพ์ต่างๆ เพื่อแบ่งปันการใช้งานของสมาชิกได้
(5) เหมือนข้อ 4 แต่จะนับจำนวนครั้งการ Login แทน
(6) เหมือนข้อ 4 แต่จะนับเวลารวมทั้งหมดของการใช้งาน
(7) เหมือนข้อ 5 แต่จะนับเวลารวมทั้งหมด
(8,9) เป็นการจำกัดการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาของวันในสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์
(10) คือเวลาที่สามารถใช้งานได้ 0-23 น. ถ้าหากท่านไมต้องการให้สมาชิกใช้งานในช่วงเวลาใหนก็เพียงลบเวลานั้นออก
(11) เวลาในการกำหนดให้ Bonus สำหรับสมาชิก โดยใช้เวลาสะสมของสมาชิกมาคำนวณ สมมุติกำหนดไว้ 5:00 แล้วกำหนดในข้อ (12) = 1:00
หมายถึงเมือสมาชิกสะสมเวลาครบ 5 ชม. แล้วระบบจะเพิ่ม Bonus ให้สมาชิก 1 ชม. และสามารถนำมาใช้ที่หลังได้
(13) Remote User คือการกำหนดให้สมาชิกกลุ่มนี้ ใช้งานโปรแกรม Nlink  ได้โดยต้องไปกำหนดในรายการสมาชิกให้เป็น Remote User ด้วยอีกครั้ง

แมวหลวง:
รายละเอียด Log File ของ Ncafe

การบันทึก Log จะเก็บอยู่ใน c:\ncafe\logs โดยโปรแกรมจะสร้าง File อัตโนมัติ 1 File จะเก็บข้อมูล 1,000 บันทัด แล้วจะสร้าง File ใหม่และเก็บข้อมูลต่อกันไปเรื่อยๆ รูปแบบชื่อ File จะเป็น ncafe-xxxxxx-20080822-220200.txt xxxxxx = ลำดับ File จะสร้างใหม่เมือข้อมูลครบ 1,000 บันทัด ส่วนตามมาก็จะเป็นวันเวลาที่สร้าง File ครับ จุดประสงค์ของการเก็บ Log คือบันทึกข้อมูลการใช้งานแยกไว้จากระบบฐานข้อมูลหลัก ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่จำเป็นในการ ทำรายงาน ถ้ารวมไว้ในฐานข้อมูลหลักจะทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลงหากข้อมูลเพิ่มมากขึ้น การเก็บ Log ในลักษณะนี้ จะสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยโปรแกรมอื่นๆ หรืออาจจะนำไป Import เข้า Database Server แล้วใช้ทำรายงานในรูปแบต่างๆ รวมถึงการรองรับโปรแกรมใหม่ๆ จาก snong.com ได้

แมวหลวง:
การกำหนดรหัสผ่านสำหรับเจ้าของร้านและพนักงาน


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป