ads_ 728x90
Zone4 No Limit Content Update Golden Egg Costume Upgrade พร้อม Drill Event และอื่นๆอีกเพียบ!!

 

 

Zone4 Content Update ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560

รายละเอียดการอัพเดทมีดังนี้

 

1. อัพเดทกิจกรรม Drill Event

ระยะเวลากิจกรรม 13 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2560

- รับเควสได้จาก NPC “Emma Mamson”

- เมื่อทำเควสรายวัน จะได้รับ Event Drill 1 ชิ้น

- Event Drill สามารถหาซื้อได้จาก Package Box (DE Shop)

รายละเอียดกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 

 

2. Golden Egg Costume Set Upgrade ใหม่ ชุดใหญ่

ปรับเพิ่ม Ability ของชุด Golden Egg Costume Set ทั้งหมด (ยกเว้น OLD Golden Egg) โดยในแต่ละระดับจะได้รับ Ability เพิ่มดังนี้

 

 

3. วางจำหน่าย Smile Egg ใน DE Shop

ระยะเวลาการวางจำหน่าย 13 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2560

* Ability ที่ได้รับจะเป็นแบบสุ่ม

 

 

 

4. วางจำหน่ายชุด Costume Set ใหม่

Viking Set ระดับ Legend

ราคา 198,000 DE (ถาวร)

*ประดับ Viking หาได้จาก Smile Egg

via GIPHY

 

 

5. ปรับปรุง G.E Upgrade Protection Coupon

G.E Upgrade Protection Coupon โฉมใหม่

นอกจากจะทำหน้าที่เป็น "ใบกันแตก" แล้วยัง "เพิ่มอัตราความสำเร็จอีก 20%"

ที่สำคัญ ราคาเท่าเดิม!!!! ไม่ซื้อไม่ได้แล้ววววววว

 

 

6. วางจำหน่าย Package Box

ระยะเวลาการวางจำหน่าย 13 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2560

 

6.1 Egg Package (ได้รับ Smile Egg 100ea, Event Drill 5ea)

ราคา 80,000 DE

6.2 G.E Upgrade Package (ได้รับ G.E Upgrade Protection Coupon 5ea, Event Drill 18ea)

ราคา 238,400 DE

6.3 Viking Package (ได้รับ Viking Costume 1ea, Viking Deco 15 Days 1ea, Event Drill 11ea)

ราคา 158,400 DE 

 

7. เปลี่ยนของรางวัลกิจกรรม Login Event / Premium Login