สมัครสมาชิก ICT Family ฟรี!

ข้อตกลงการสมัครสมาชิก

- เปิดรับสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ที่มีเอกสารสำคัญส่งมายืนยันตนผ่านระบบอัพโหลดเท่านั้น

- ทาง ICT ขออนุญาตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น และจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการ หรือเพื่อให้ทางเราเข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาสิทธิประโยชน์และบริการของ ICT ให้เป็นที่พอใจของท่านยิ่งขึ้น

- ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งข้อมูลแผนที่ สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในร้าน เพื่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์จากทีมงาน ICT

- เมื่อผ่านการอนุมัติเอกสารครบขั้นตอนแล้ว จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์สมาชิกเต็มพิกัด อาทิ IP Bonus, VIP Item, ของตกแต่งร้าน ฯลฯ

- งดการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือส่งต่อสิทธิประโยชน์ทุกชนิด ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการตามดุลพินิจของทีมงาน

- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับข้อตกลง

     © 2014 Internet Café Thailand กลุ่มร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ไทย. All Rights Reserved. ICTIPBonus@gmail.com